เริ่มหัวข้อใหม่


No. หัวข้อ อ่าน ตอบคำถามเมื่อ
10

เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน

โดย: พิเชฐพงศ์ โสตะวงศ์ E-Mail: psotawong@gmail.com
เมื่อ : วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 09:35 น.
70 ตอบโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา
ตำแหน่ง : คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
ตอบเมื่อ : วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 12:44 น.
8

เปิดเรียน มีค่าสมัครประมาณเท่าไหร่ค่ะ แพงไหม?

โดย: อารีย์ คงสมบัติ E-Mail: chanthima_kitty@hotmail.com
เมื่อ : วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 09:47 น.
135 ตอบโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา
ตำแหน่ง : คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
ตอบเมื่อ : วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 10:46 น.
9

อยากรู้ว่า เด็กไปเรียนไหม ต้องติดต่อใครได้บ้างค่ะ

โดย: อารีย์ คงสมบัติ E-Mail: chanthima_kitty@hotmail.com
เมื่อ : วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 10:35 น.
124 ตอบโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา
ตำแหน่ง : คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
ตอบเมื่อ : วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 10:45 น.
3 รายการ : 1 หน้า : 1