เริ่มหัวข้อใหม่


No. หัวข้อ อ่าน ตอบคำถามเมื่อ
8

เปิดเรียน มีค่าสมัครประมาณเท่าไหร่ค่ะ แพงไหม?

โดย: อารีย์ คงสมบัติ E-Mail: chanthima_kitty@hotmail.com
เมื่อ : วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 09:47 น.
31 ตอบโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา
ตำแหน่ง : คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
ตอบเมื่อ : วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 10:46 น.
9

อยากรู้ว่า เด็กไปเรียนไหม ต้องติดต่อใครได้บ้างค่ะ

โดย: อารีย์ คงสมบัติ E-Mail: chanthima_kitty@hotmail.com
เมื่อ : วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 10:35 น.
38 ตอบโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา
ตำแหน่ง : คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
ตอบเมื่อ : วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 10:45 น.
2 รายการ : 1 หน้า : 1